Google+ Badge

2014年8月2日 星期六

週末太好玩之最後格仔餅

格仔餅機到我家都已經兩星期,
但因遲遲未買火牛所以無得玩,
星期日早上終於開光~
 
白神母種格仔餅,
多謝Allie分享食譜~
 




1 則留言:

  1. waffle我至like,
    妳咁叻一定整得靚呀,
    好好味

    回覆刪除